Privacy Policy

  1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.                                                                                                                                                     

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Gelfortshop BV.  Gelfortshop BV is een bedrijf dat zich richt op de verkoop van ambachtelijke Gelfort houtproducten. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Gelfortshop verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.   

 

  1. Wanneer leggen we gegevens van u vast

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij [persoons]gegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst voor de levering Gelfort producten afsluit  of heeft afgesloten en/of een ander Gelfortshop product afneemt. Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product,  of als u contact heeft met onze klantenservice.

  1. Welke persoonsgegevens leggen wij vast

Gelfortshop kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naw gegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en interesses in producten en diensten.      Gelfortshop kan ook de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

  • Surf- en klikgegevens als u een website van Gelfortshop bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.

Gelfortshop kan naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.

  1. Bescherming persoonsgegevens

Gelfortshop  verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

 

  1. Verwerking persoonsgegevens

Gelfortshop behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.  Gelfortshop verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website dan wel andere communicatiemiddelen. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van afmelding via een e-mail bericht of Gelfortshop hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens.

[email protected]

Gelfortshop  verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

  1. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Gelfortshop beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Gelfortshop na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Gelfortshop gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

7.       Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

  1. Hoe veilig zijn uw gegevens bij Gelfortshop

Gelfortshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten Gelfortshop. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

 

  1. Hoe lang bewaart Gelfortshop uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van                      Gelfortshop.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

 

  1. Contact, vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Gelfortshop, dan kunt u deze richten aan:

Gelfortshop BV
Mors 11
7151 MX. Eibergen
Telefoon: 088 – 02 333 00
E-mail: [email protected]